PROTON THERAPY CENTER - Proton Journal

Proton Journal

Niniejszym prezentujemy Państwu nasz specjalistyczny newsletter Proton Journal poświęcony doświadczeniom i uzyskiwanym wynikom leczenia określonych wskazań przez Centrum Terapii Protonowej w Czechach. 

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać go drogą e-mailową wysyłając mail na marketing@ptc.cz

Proton Journal Vol 11 2016 W przypadku nowotworów w otolaryngologii skuteczność radioterapii protonowej jest bardzo wysoka i liczba pacjentów będzie szybko wzrastać (PDF)

Proton Journal Vol 9 2016 Międzynarodowa Konferencja Terapii Cząsteczkowej PTCOG 55 (tym razem odbywająca się w Pradze) – spojrzenie wstecz (PDF)

Proton Journal Vol 5 2016 Znaczenie terapii protonowej potwierdza rosnąca liczba wskazań, międzynarodowe rekomendacje oraz liczba wznoszonych ośrodków (PDF)

Proton Journal Vol 3 2016 Mgr. Vladimír Vondráček: Wybór techniki radioterapii musi być sprawą indywidualną (PDF)

Proton Journal Vol 2 2016 Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów piersi (PDF)

Proton Journal Vol 1 2016 Badania porównawcze radioterapii protonowej i fotonowej trzustki jednoznacznie dowodzą wyższości terapii protonowej (PDF)

Proton Journal Vol 12 2015 Międzynarodowe centra leczenia onkologicznego jak również dane z Centrum Terapii Protonowej w Pradze potwierdzają zalety terapii protonowej w leczeniu chłoniaków (PDF)

Proton Journal Vol 10 2015 Niejsze obciążenie serca i płuc dla pacjentek z nowotworem piersi (PDF)

Proton Journal Vol 9 2015 Skanowanie nowotworów wiązką ołówkową - Przyszłość w zasięgu ręki już dzisiaj (PDF)

Proton Journal Vol 8 2015 PTC rozpoczyna nowy program leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (PDF)

Proton Journal Vol 7 2015 Minimalna toksyczność terapii protonowej u dzieci (PDF)