PROTON THERAPY CENTER - Terapia protonowa

Terapia protonowa

Terapia protonowa – najlepsza w życiu.

Terapia protonowa jest bardzo precyzyjną metodą radioterapii, głównie ze względu na właściwości fizyczne samych protonów, jak również ze względu na rozkład dawki protonowej w tkankach. Wykorzystanie tej metody zapewnia większą precyzję w dostarczania dawki promieniowania do nowotworu, mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia zdrowych sąsiadujących tkanek, mniejsze ryzyko powikłań i większe prawdopodobieństwo szybkiego powrotu do zdrowia po zabiegu.


W konwencjonalnej radioterapii wiązka fotonów deponuje największą dawkę promieniowania w przedniej części guza, po czym promieniowanie przenika przez guz oraz przez zdrowe tkanki pacjenta znajdujące się za nowotworem. Natomiast wiązka protonowa deponuje minimalną dawkę promieniowania przed nowotworem, maksymalną dawkę w samym nowotworze i zerową dawkę za Zalety terapii protonowej nowotworem. Dlatego też terapia protonowa jest bezpieczniejsza dla zdrowych tkanek otaczających nowotwór.

Zalety terapii protonowej

W konwencjonalnej radioterapii wiązka fotonów deponuje największą dawkę promieniowania w przedniej części guza, po czym promieniowanie przenika przez guz oraz przez zdrowe tkanki pacjenta znajdujące się za nowotworem. Natomiast wiązka protonowa deponuje minimalną dawkę promieniowania przed nowotworem, maksymalną dawkę w samym nowotworze i zerową dawkę za nowotworem. Dlatego też terapia protonowa jest bezpieczniejsza dla zdrowych tkanek otaczających nowotwór.

Zastosowanie zaawansowanych metod konwencjonalnych, takich jak radioterapia z modulacją intensywności wiązki (IMRT), w której nowotwór jest napromieniowywany wiązkami o różnej intensywności, lub techniki radioterapii stereotaktycznej (takich jak nóż cybernetyczny – CyberKnife lub nóż gamma – Gamma Knife) pozwoliły osiągnąć znaczną poprawę rozkładu dawki w guzie i otaczających zdrowych tkankach. Metody te zapewniają bardzo dokładne napromienianie małego obszaru docelowego, zwykle wieloma wąskimi, skupionymi wiązkami intensywnego promieniowania jonizującego przy jednoczesnym deponowaniu mniejszej dawki promieniowania poza obszarem docelowym. Jednak właściwości fizyczne fotonów, nawet przy zastosowaniu tak zaawansowanych metod, nie ulegają zmianie i zdrowe tkanki nie są całkowicie zabezpieczone przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem. Ponadto stosowanie radioterapii stereotaktycznej ogranicza się wyłącznie do bardzo małych guzów.

Wiązki protonów również deponują energię w zdrowych tkankach przed guzem, jednak w znacznie mniejszej dawce, w zależności od głębokości na jakiej guz jest umiejscowiony pod powierzchnią ciała. Centrum guza przyjmuje od 70 do 80% energii wiązki. Na tym etapie wiązka zostaje szybko zatrzymana i koncentruje swoje działanie niszczące bezpośrednio na komórkach nowotworowych. Za nowotworem wartość energetyczna wiązki zmniejsza się do zera. Inaczej niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnych radioterapii, tkanki leżące za guzem na linii ruchu cząstek pozostają całkowicie bezpieczne. Ponieważ obecna technologia umożliwia napromienianie wiązką protonową z wielu kierunków i możliwe jest odpowiednie modulowanie promieniowania (IMPT – terapia protonowa z modulacją intensywności wiązki), istnieje możliwość całkowitej ochrony przed uszkodzeniem organów krytycznych znajdujących się w pobliżu nowotworu.


 

Wiązki protonów można stosować do leczenia nowotworów złośliwych, w przypadku ograniczonych możliwości terapeutycznych, oraz gdy konwencjonalna radioterapia wiąże się z wysokim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Ma to miejsce szczególnie w przypadku chorób nowotworowych u dzieci, nowotworów oka oraz nowotworów zlokalizowanych w niektórych obszarach mózgu. Jest to unikalna właściwość terapii protonowej. W przypadku wszystkich innych nowotworów terapia protonowa zawsze wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych, co sprawia, że radioterapia protonowa stanie się w przyszłości terapią z wyboru.


Zalety terapii protonowej w porównaniu z obecnie stosowaną radioterapią konwencjonalną:

  • Minimalne uszkodzenia zdrowych tkanek otaczających nowotwór oraz możliwość leczenia nowotworów usytuowanych blisko ważnych organów i struktur – przy wyraźnych korzyściach w leczeniu nowotworów u dzieci.
  • Niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w trakcie oraz po zakończeniu leczenia z zastosowaniem promieniowania i szybszy powrót do zdrowia pacjentów, którzy ukończyli terapię.
  • Precyzyjne kierowanie wiązki w komórki nowotworowe przy maksymalnej ochronie zdrowych tkanek podczas napromieniania – znacznie redukuje ryzyko wystąpienia wtórnych nowotworów złośliwych.
  • Wysokie prawdopodobieństwo całkowitego zwalczenia (zniszczenia) komórek nowotworowych i większe prawdopodobieństwo długotrwałego przeżycia.
  • W końcu, oszczędność kosztów związanych z późniejszą opieką medyczną i społeczną dla nieuleczalnie chorych pacjentów lub pacjentów, u których występują poważne działania niepożądane po leczeniu z zastosowaniem konwencjonalnej metody.
     

Kto może zostać poddany terapii?

Terapia jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów, bez względu na wiek, a decyzja o jej zastosowaniu opiera się w głównej mierze na diagnozie. Obserwuje się doskonałe rezultaty leczenia nowotworów u dzieci, gdzie stosowanie konwencjonalnego promieniowania fotonowego lub chemioterapii związane jest z wysokim ryzykiem wystąpienia efektów ubocznych i powikłań.
 

Přednosti protonové léčby 

 


 

 Zalety terapii protonowej - Wideo

 

 

 

 

Systemy zwrotu kosztów w obrębie UE
Pacjenci z zagranicy będący obywatelami państw Unii Europejskiej mogą domagać się zwrotu kosztów leczenia, korzystając z:

Leczenie w innym państwie członkowskim UE wynikające z dyrektywy transgranicznej -
Krajowy Punkt Kontaktowy NFZ: http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie.html