PROTON THERAPY CENTER - Protonowa Terapia

Protonowa Terapia

Terapia protonowa to bardzo zaawansowana i skuteczna metoda leczenia nowotworów złośliwych. Terapia protonowa niesie ze sobą niskie ryzyko powikłań i ma istotny wpływ na jakość życia pacjenta. 

Witamy w Centrum Terapii Protonowej w Czechach. Celem naszej działalności jest zaspokajanie potrzeb pacjentów z całego świata. Oferujemy warunki niezbędne również dla pacjentów z Polski.

Dzięki najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości opiece Centrum Terapii Protonowej jest światowym liderem w dziedzinie doskonałości klinicznej. Centrum Terapii Protonowej stosuje najbardziej zaawansowane metody leczenia nowotworów, jakie są dziś dostępne.

Nasze centrum jest w pełni przystosowane do przyjmowania pacjentów z zagranicy. Nasz personel medyczny mówi w języku angielskim oraz w innych językach obcych, a nasi pracownicy korzystają z nowoczesnych kanałów komunikacji, aby przekazywać na bieżąco informacje dotyczące stanu zdrowia swoich pacjentów lekarzom i specjalistom z zagranicy.

Systemy zwrotu kosztów w obrębie UE
Pacjenci z zagranicy będący obywatelami państw Unii Europejskiej mogą domagać się zwrotu kosztów leczenia, korzystając z:

Istnieje możliwość ubiegania się o pokrycie kosztów leczenia przez płatnika publicznego Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym celu należy złożyć wniosek do Prezesa NFZ o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczenia. W rozporządzeniu załączono wniosek (załącznik nr 2).

Wniosku szukaj tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1551/1

Transport musi być uzasadniony klinicznie nie tylko z przyczyn ekonomicznych.
Wniosek wypełnia wnioskodawca lub inna osoba określona w art 42 j Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 Nr 164 poz 1027 z poźn. zm.) a także specjalista radioterapii onkologicznej o tytule dr hab lub profesora – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego tj. posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce (podmiocie leczniczym) posiadającej kontrakt z NFZ.

Proszę pamiętać aby wszystkie pola wniosku były poprawnie wypełnione – aby wniosek nie był odrzucony z przyczyn formalnych.

Istotne jest wskazanie zagranicznego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych – osoby do kontaktu – adresu mailowego, nr telefonu kontaktowego – to należy do lekarza kierującego wypełniającego wniosek w części III.

Istotą wniosku jest wskazanie szczegółowego zakresu leczenia – to przesądza często o decyzji Prezesa i opinii konsultantów.

Istotne jest również dlaczego we wskazanym miejscu a nie w kraju, lub innej jednostce.
Wniosek następnie opiniuje konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej, a na wniosek Prezesa NFZ również konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej.
Załączone do wniosku dokumenty medyczne, w języku innym niż polski, wymagają tłumaczenia (nie musi być tłumaczenie przysięgłe).

W międzyczasie NFZ kontaktuje się z jednostką leczącą w kwestii kosztów świadczenia (dotyczy szczególnie świadczeń, które w kraju nie są wycenione – a więc terapii protonowej – poza terapią gałki ocznej, która jest już wyceniona przez NFZ na kwotę 53.000 PLN).

Uzyskanie zgody jest podstawą do sfinansowania świadczenia przez NFZ.
Lista kontaktowa do konsultantów wojewódzkich i konsultanta krajowego dostępna tutaj.

 

 

Ponadto oferujemy przystępne koszty leczenia dla wszystkich. 

Zamów bezpłatną opinię naszego specjalisty Tutaj